intervju Videomedeja : Četvrtveka 2024

‘Povratak u Reims‘ u mojoj je interpretaciji priča o radničkoj klasi i položaju žena Globus 2021

Film-teorija Jean-Gabriela Périota Kinemathek 2011

Jean-Gabriel Périot: podobe drugih Kinemathek 2011

Jean-Gabriel Périot - 200.000 fantomov Fotografia 2011

Osvobajanje podobe v Slovenski kinoteki Delo 2011