Niemiecka młodzież New Horyzon 2017

Eût-elle été criminelle... Zacheta Galery 2014

Dzień zwyciężył noc Watchdocs 2013

Polityczne i politycznie Exkluziv magazine 2009, Gdansk film festival 2011